Tørrisblåsing, Sandblåsing, Damp rens, Høytrykksvask, Marmorblåsing

Vi utfører alt av overflaterens, industrirengjøring og teknisk renhold med markedets beste maskinpark! 

Techno Clean kan rengjøre de fleste overflater og fjerne de aller fleste typer belegg med forskjellige metoder som: Tørrisblåsing / Tørrisrengjøring, Damprens, Kalkblåsing, Sodablasting, Sandblåsing / våt sandblåsing, Marmorblåsing og Høytrykksvask. Vi er mobile og drar ut til kunder i hele Norge. Vi har verksted med løftebukk og mottar også biler, anleggsmaskiner, verktøy, maskiner, etc. for overflaterens og overflatebehandling.

Vi er spesialister og har god fagkunnskap innen Industrirengjøring, teknisk renhold, overflaterens og overflatebehandling.

Tørrisrengjøring - Tørrisblåsing er en av de mest effektive,  rengjøringsmetoden innen Industrirengjøring og Teknisk renhold.  Med tørrisrengjøring - tørrisblåsing blir det ikke støv eller avfall av selve blåsematerialet, det er kun skitt og møkk som fjernes som blir avfall.  Tørrisrengjøring / Tørrisblåsing er en tørr og renslig rengjøringsmetode.

Tørrisrengjøring - Tørrisblåsing = Helt rent uten vann og kjemikalier og er veldig godt egnet til rengjøring av: Industrimaskiner, produksjon maskiner, elektriske komponenter, el-tavler, el motorer, ventilasjonsanlegg, kjølemaskiner, kaldt lager, varmt lager, fryselager, industribygg inn og utvendig, biler, bilmotorer, verktøy,  støpeformer etc.

Tørrisrengjøring fjerner  effektivt statisk støv, fett, olje, fastbrent støv, lim, overflaterust, bitumen, tectyl, tjære, sopp, mugg, sot, vond lukt, skitt og møkk som oppstår på maskiner, utstyr.

Tørrisblåsing er meget effektivt til Industrirengjøring og er opptil 80% raskere, enn manuell rengjøring av maskiner og utstyr..

Bedrifter vil spare mye tid på demontering og nedetid i produksjonen samtidig som de får et bedre renhold ved å benytte seg av Tørrisblåsing - Tørrisrengjøring. Når man slipper tidkrevende demontering før rengjøring av maskiner og utstyr er det enklere å utføre vedlikeholdsrengjøring oftere. Tørrisrengjøring kan ofte benyttes selv når produksjonen pågår.

Den største kostnaden ved industrirengjøring er ofte stans av produksjonen, med Techno Clean sine rengjøringsmetoder kan vi utføre industrirengjøringen opptil 80% raskere enn manuell rengjøring, mindre stopp av produksjonen betyr mye penger spart.

Tørris er et mykt og skånsomt blåsemateriale, lager ikke gnister eller varmegang,  er et ikke slipende blåsemateriale, kan brukes på elektriske og mekaniske deler uten å forårsake brannfare.  Tørrisrengjøring kan være så skånsomt at vi kan fjerne sot fra et bokomslag eller så aggressive at vi fjerner overflaterust.

Salg av unike og patenterte Tørrisblåsing maskiner, Tørris produksjons maskiner og tilbehør fra markedslederen Cold Jet. Vi har markedets beste og største utvalg av både maskiner og tilbehør!

Ring Finn Arne for mer opplysninger eller et pristilbud på 411 11 200

Ta kontakt

Ring Finn Arne for mer info eller et uforpliktende tilbud, mobil 411 11 200.

Kontakt oss