Våre Tjenester

Kontakt oss

Tørrisblåsing Tørrisrengjøring

Vi utfører alt av Tørrisblåsing / Tørrisrengjøring, inn og utvendig på: Bygninger, industrilokaler, lager, fryserom,  produksjons maskiner og utstyr. Alt av kjøretøy som anleggsmaskiner, tog, biler etc, elektriske komponenter, elektriske tavler, sikringskap, med mer.

Vi rengjør og fjerner: lim, støv, tjære, bitumen, overflaterust, olje, fett, sot, vond lukt, skitt og møkk på alle typer overflater. 

Vi selger også markedets beste tørrismaskiner fra Cold Jet, markedsleder i bransjen siden 1986. Techno Clean er autorisert distributør for Cold Jet.

Techno Clean er registrert i Startbank.

Vi garanterer et fag og håndverksmessig utført arbeide. 

Hva er Tørrisblåsing / Tørrisrengjøring?

Tørrisrengjøring / Tørrisblåsing = helt rent uten vann og kjemikaler. Tørrisrengjøring / Tørrisblåsing er en revolusjonerende rengjørings/ blåse-metode hvor man istedenfor tradisjonelle blåsemidler som sand, vann og kjemikaler bruker myk tørris formet som riskorn. Tørrisblåsing / Tørrisrengjøring etterlater seg ikke avfall slik som vann og kjemikalier eller sandblåsing gjør. Det er en tørr og ikke strømførende prosess som derfor også er meget godt egnet til rengjøring av elektriske komponenter. Tørrisen desinfiserer de flatene som blir rengjort noe som er svært nyttig til rengjøring av:  Produksjon maskiner og lokaler i industrien , fasader, bygg inn og utvendig, brannsanering, rens av treverk, fjerning av bitumen, lim, tectyl, tjære.

Tørrisblåsing / Tørrisrengjøring  kan benyttes til det meste innen Teknisk renhold / Industrirenhold.. Tørrisrengjøring kan ofte utføres mens produksjonen pågår med minimal demontering.

Rengjøringsprosessen er sammensatt av tre forhold:


Hastighet:
Tørrisen blir blåst ut av tørrisblåseren med lydens hastighet noe som medfører at det belegget som skal fjernes begynner å sprekke opp.

 

Termisk sjokkeffekt:
På grunn av tørrisens lave temperatur (- 79º C) blir det uønskede belegget sprøtt og fortsetter å sprekke opp noe som gjør at tørrisen trenger inn på baksiden av belegget som skal fjernes.

 

Minieksplosjoner:Når tørrisen har trengt seg inn på baksiden av det uønskede belegget og treffer den flaten som skal renses, utvider tørris pelletsen seg ca. 800 ganger og lager minieksplosjoner som på en skånsom måte sprenger/løfter bort det uønskede belegget uten å skade den opprinnelige overflaten.

 

BRUKSOMRÅDER FOR TØRRISRENGJØRING / TØRRISBLÅSING:


Dette er bare noen eksempler på hva som kan rengjøres med tørris. Husk at tørris også desinfiserer de flatene som blir rengjort.

 

Industrilokaler, lagerbygg og produksjonsmaskiner:

Tørrisrengjøring / Tørrisblåsing av ulike industrilokaler og diverse produksjons maskiner er meget skånsomt og kostnadseffektivt og ofte kan vi rengjøre mens produksjonen pågår.
Metoden fjerner enkelt fastbrent støv, olje, fett, blekk, lim og andre uønskede typer belegg uten å skade den originale flaten.
Man kan også rengjøre elektriske komponenter med spenning på uten å skade disse, dette innebærer minimal demontering før rengjøring.
Overflater som blir rengjort med tørris blir desinfisert og sterile, veldig viktig i næringsmiddelindustrien.

 

Tog, buss og T-banestasjoner:
Rengjøring av tak, vegger, perronger, rulletrapper osv. Fjerning av graffiti, olje, fett, tyggegummi, osv.

 

Biler, motorer, maskiner, maskindeler:
Fjerning av tectyl (eller annen understellsbehandling), olje, fett, lim, isolasjon, løs lakk, støv, salt under biler etter vinteren, motorvask, overflate rust osv. Skånsom rengjøring av interiør i kjøretøy som biler, busser, anleggsmaskiner, tog, trikker etc.

 

Stein, murstein, asfalt, marmor, heller, mur, betong og gårdsplasser:
Rask, effektiv og skånsom fjerning av mose, alger, sopp, sot, tyggegummi, maling, fett, olje, diesel, sot, bitumen, lim, og møkk og skitt.

 

Røyk og sot skader:
Tørrisblåsing er en meget rask og effektiv måte å fjerne både sot og støv med røyklukt fra bygninger som er brann eller røyk skadet. Tørrisen trenger enkelt inn i kroker og kriker og fjerner sot og støv som inmeholder brannlukt, dette kan være vanskelig eller umulig å fjerne manuelt.


Soppsanering:
Tørris blåsing fjerner og desinfiserer sopp, mugg og bakterier meget raskt og effektivt i forhold til andre rengjøringsmetoder, soppsporer blir fjernet.

 

Tyggegummi:
Vi fjerner enkelt tyggegummi fra de fleste overflater.

 

Rulletrapper:
Vi har oppnådd meget gode resultater på både plast og stålkomponenter.
Lagre og gummi tar ikke skade av tørrisrengjøring og det er derfor ikke nødvendig å demontere noen av komponentene. Rulletrappen kan ofte kjøres i vanlig tempo og rengjøres på stedet.

 

Trykkerier:
Fjerning av blekk, fett, olje, støv osv. på valser og andre maskinkomponenter også elektriske, minimalt med demontering.
Vi kan også rengjøre Anilox valser på en skånsom, rask og effektivt måte.

 

Elektriske komponenter, fordelings skap:

Da tørrisrengjøring er en tørr prosess uten avfall kan vi skånsomt og raskt
fjerne støv, skitt og møkk i elektriske skap og på alt av elektriske komponenter. Tørris leder ikke strøm så vi kan tørrisblåse elektriske komponenter med strøm påsatt.

 

  Ring Finn Arne 411 11 200 for et uforpliktende pristilbud for tørrisrengjøring / tørrisblåsing av dine maskiner og industrilokaler.

Sandblåsing

Vi har kunnskapen og utstyret slik av vi kan rengjøre de fleste overflater på en skånsom og miljøvennlig måte. Med lavt blåsetrykk og finkornet sand unngår vi varmegang og strekking av metall. Med våtsandblåsing reduseres støvmengden med ca 90%. Vi utfører alt av sandblåsing på fasader, bygninger inn og utvendig, anleggsmaskiner, biler og mye mer. Vi garanterer et fag og håndverksmessig utført arbeide. Techno Clean er registrert i Startbank.

  Ring 411 11 200 for mer info og priser.

Marmorblåsing

Kalkblåsing
Marmor til fasaderens ble utviklet på 1990-tallet. Metoden er skånsom mot både miljø og fasade. Metoden gir også en helsemessig gevinst for dem som utfører arbeidet.

Visnes kalk på Møre
Marmoren er utvunnet av Visnes Kalk på Møre, og deretter pulverisert til mikroskopiske enheter. Produktet er i utgangspunktet så rent at det benyttes til rensing av drikkevann ved flere av landets vannverk også lik den kalk som man kalker gressplenen med.

Egenskapene til akkurat denne marmoren, med spesifikke graderinger og krystallform, gjør den unik til skånsom rensing.

Renslig og miljøvennlig rensemetode

Det er en svært renslig metode i forhold til sandblåsing og bruk av kjemikalier. 

Lavt trykk av luft og vann.
Marmoren blåses på veggen med en spesiell blåsemaskin med et blåsetrykk mellom 2 og 3,5 BAR,  sandblåsing krever ofte et trykk på 7 - 10 BAR. Det tilføres også vann med lavt trykk slik at man rengjør mer skånsomt og nesten støvfritt.

Marmormetoden har vist seg å være skånsom mot fasadene som behandles, blant annet fordi det brukes lite vann.

 Marmorblåsing skader ikke overflaten som rengjøres.

Mange bruksområder

Med Marmorblåsing kan vi rengjøre / rense nesten alle typer overflater og belegg.

Noen få eksempler på hva vi kan rengjøre eller fjerne raskt, effektivt og miljøvennlig:

1. Maling på murfaseder. 

2. Maling på enkelte tresorter.

3. Bunnstoff på båter.

4. Rengjøring - rens av fasader.

3. Rust, olje, fett, fastbrent støv - belegg.

4. Lakk, rust, tectyl på alle typer kjøretøy

5. Sotskader.

6. Vi har eget lokale med kjøreport hvor vi kan utføre jobber, objekter som skal blåses rent kan sendes til oss

  Ring oss på 411 11 200 for et uforpliktende pristilbud.

Sodablasting

I 1972 ble ingeniører i New York bedt om å finne nye måter å rengjøre The Staue of liberty. Den nye rengjørings løsningen måtte kunne ivareta miljøet, redusere avfallet og måtte ivareta statuens sarte overflate. All bruk av slipende materiale som for eksempel sandblåsing ville vært skadelig for statuens myke kobberoverflate, i tillegg ville alt dette skadelige avfallet endt opp i vannet rundt statuen. Sodablasting ble løsningen på dette.

Sodablast som er bakepulver i enn annen korning enn den vi har på kjøkkenet ble brukt fordi det ikke bare ville gjøre jobben med en ubetydelig påvirkning i vannet, men også fordi det var et ikke slipende blåse materiale. Soda blast er et miljøvennlig, biologisk nedbrytbart og vann oppløselig blåsmedium.

Selve prosessen med sodablasting innebærer at man bruker spesielle sodablasting blåsemaskiner som skyter natriumbikarbonat mot overflaten som skal rengjøres i en hastighet til 960 km/t. Dette er veldig likt prinsippet til sandblåsing, men med det unntaket at  i sodablasting  benytter man natriumbikarbonat i motsetning til sand. Det brukes mye luft og bare en liten del blåsemedium i prosessen, dette gjør at Sodablasting metoden kan brukes på overflater som slipende blåsemedia ville ha skadet som for eksempel: Aluminium, kobber, rustfritt og galvanisert stål, stein, murstein, glass, glassfiber,  harde plastoverflater, tanker, industrimaskiner, motordeler, statuer og skjøre overflater.

De ikke brennbare egenskapene tillater sodablasting i petroleums industrien der andre metoder ikke kan benyttes. En stor fordel er at overflatespenning i metaller ikke blir brutt, noe som eliminerer problemet med flash rust. Siden Sodablasting ikke er giftig kan det også benyttes til rengjøring av produksjons utstyr og lokaler i næringsmiddelindustrien.

Sodablasting har den betydelige fordelen at man kan rense overflater uten å forårsake skade på verken miljøet eller flaten som skal rengjøres.

Vi har flere typer sodablast maskiner slik at vi kan utføre alt av sodablasting.

  Ring Finn Arne for mer info: 411 11 200.

Damp rens

Rengjøring med damp steamer, renslig, effektivt, miljøvennlig, bruker veldig lite vann, nesten ikke vannsøl.

Perfekt når man ikke har tilgang på mye vann, eller på steder der man ikke kan ha vannsøl.

Ca 176 grader på dampen løsner effektivt skitt og møkk.

Rengjøring med damp kan brukes på mange typer overflater, løsner gammel skitt og desinfiserer overflaten.

Er veldig effektiv på olje, fett, bil interiør, tepper, storkjøkken, næringsmiddelindustri, teknisk renhold, industrirengjøring og mange andre overflater.

Techno Clean er registrert i Startbank og er søsterbedrift til Blast-it Øst

  Ring oss for mer info 411 11 200.

Overflate rens

Techno Clean rengjør og renser alle typer fasader og bygninger med forskjellige metoder som:

Tørrisblåsing, Marmorblåsing, Våt sandblåsing, Høytrykk vask med og uten kjemi, damp rens etc.

Vi fjerner effektivt og skånsomt, mose, sopp, maling, dårlig puss, sot, støv, olje, fett, grønske, bitumen,  graffiti, møkk og skitt fra alle typer overflater.

Vi er spesialister på: Teknisk Renhold av produksjons maskiner, produksjonslinjer og utstyr, Produksjons lokaler, lager, fryselager, elektriske komponenter, fasader, innvendig bygg.

Techno Clean utfører også malingsarbeider, overflatebehandling og påføring av Epoxy og Polyuretanbelegg, daglig leder er Malermester med over 30 års erfaring innen malerfaget.

Alt innen Overflaterens og Teknisk rengjøring ute hos kunder eller på eget verksted på Skedsmokorset.

Vi har egen løftebukk og kan fjerne tectyl, lakk og rust fra biler og anleggsmaskiner og alt mulig annet som trenger rengjøring, rens og overflatebehandling. 

Desinfisering med tørris og damp.

Salg av Cold Jet tørrismaskiner.

Techno Clean er registrert i Startbank og er en Søsterbedrift til Blast-it Øst

  Ring oss for mer info 411 11 200.

Ta kontakt

Ring Finn Arne for mer info eller et uforpliktende tilbud, mobil 411 11 200.

Kontakt oss